Multilingual Multiscript Plant Name Database (MMPND)
maintained by: Michel H. Porcher
Base de dades multilingüe i multialfabètica dels noms de les plantes
La base de dades Multilingual Multiscript Plant Name Database (MMPND) de la Universitat de Melbourne abasta:
  • Més de 800 gèneres de plantes superiors (sense comptar els fongs)
  • Noms dels tàxons en 82 llengües principals (en les quals s’inclouen 40 llengües o dialectes més)
Aquests noms multilingües són presentats agrupats per gèneres, de la manera següent:

Seccions Actualització Tema Adreça
(es poden trobar altres adreces que corresponen
a versions amb dates anteriors i/o obsoletes)
MMPND:
MMPND 09/02/2015 Índex General http://www.plantnames.unimelb.
edu.au/Sorting/List_bot.html#sec.01
Gimnospermes i angiospermes:
Lists of names 09/02/2015 Part general: angiospermes i
algun gènere de gimnospermes repetit
http://www.plantnames.unimelb.
edu.au/Sorting/List_bot.html#sec.02
Conifers 20/01/2011 Gimnospermes http://www.plantnames.unimelb.
edu.au/new/Sorting/Conifers-intro.html
Seccions separades:
Bamboos 28/06/2003 Bambús (Bamboos) http://www.plantnames.unimelb.
edu.au/Sorting/Bamboo_names.html
Palms 14/05/2003 Palmeres, cicadàcies
(Palms and Cycads)
http://www.plantnames.unimelb.
edu.au/Sorting/Palm_names.html
Altres seccions:
Medicinal plants 09/01/2005 plantes medicinals (Medicinal plants);
comprenen 70 tàxons més
http://www.plantnames.unimelb.
edu.au/Sorting/Med_index.html
Fungi 09/03/1999 Bolets (Fungi, Mushrooms);
amb 68 gèneres repartits en 19 grups
http://www.plantnames.unimelb.
edu.au/Sorting/Mushrooms_Intro.html
Una de les conseqüències del treball fet amb el suport de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) es pot observar quan s’entra a la pàgina web de MMPND (cal advertir que encara hi ha algunes llacunes i problemes ortogràfics, la qual cosa vaig indicar al responsable de la base MMPND). Ara la llengua catalana comença a estar entre les llengües principals en noms de plantes dels gèneres treballats per nosaltres i en alguns altres motu proprio.
En aquests darrers temps, MMPND no és gaire actiu per la qual cosa hem iniciat el nostre propi web  plantipodes.cat , que progressivament s’anirà ampliant amb vocabularis multilingües d’altres tàxons.

Vegeu:
Els tàxons d’Asparagus, Thymus inclouen també: Distribució d'acord amb WGSRPD (= Geographical Scheme for Recording Plant Distributions - Sistema geogràfic mundial per al registre de la distribució de les plantes), Flora dels Països Catalans, Flora Iberica, etc.; Forma vital de Raunkiær, alçària total de la planta).
Salix: encara té un format semblant al que usa MMPND.
Gèneres de MMPND que ha publicat, amb les aportacions que hem fet  (tant des del punt de vista taxonòmic i en moltes de les llengües) i on la llengua catalana és més rellevant: (amb el suport de l'Institut d'Estudis Catalans):

Gimnospermes:
http://www.plantnames.unimelb.edu.au/new/Sorting/Conifers-intro.html > escollir els gèneres esmentats a "List of Genera":
[Conifers : quan aquestes adreces inclouen .../new/... correspon a les versions més modernes]

- Gèneres amb més de 5 tàxons: Cupressus (2011), Chamaecyparis (2011), Juniperus (2011), Thuja (2011), Araucaria (2011), Araucaria (2011), Pinus (2011), (gèneres amb moltes espècies):
http://www.plantnames.unimelb.edu.au/new/Sorting/Cupressus.html
http://www.plantnames.unimelb.edu.au/new/Sorting/Chamaecyparis.html
http://www.plantnames.unimelb.edu.au/new/Sorting/Juniperus.html
http://www.plantnames.unimelb.edu.au/new/Sorting/Thuja.html
http://www.plantnames.unimelb.edu.au/new/Sorting/Araucaria.html
http://www.plantnames.unimelb.edu.au/new/Sorting/Pinus.html

Altres gèneres:
- Actinostrobus (2010), Athrotaxis (2010), Austrocedrus (2010), Calocedrus (2010), Cryptomeria (2011), Cunninghamia (2011), ×Cuprocyparis (2010), Diselma (2010), Fitzroya (2010), Fokienia (2010), Glyptostrobus (2010), Metasequoia (2010), Microbiota (2010), Neocallitropsis (2010), Papuacedrus (2010), Pilgerodendron (2010), Sequoia (2010), Sequoiadendron (2010), Taiwania (2010), Taxodium (2010), Tetracliinis (2010), Thujopsis (2010), Widdringtonia (2010), Xanthocyparis (2010).
Angiospermes:
http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Castanea.html
http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Musa.html
http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Musa-cvs.html
http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Ensete.html

Cal tenir present l’any (d’actualització) que s’esmenta ja que algunes correccions nostres encara no han estat incorporades. Per altra banda, des del punt de vista taxonòmic, algunes espècies de certs gèneres han canviat, s’han assignat a gèneres diferents, en alguns casos s’ha retornat a la denominació anterior, etc.
Només com a tal d’exemple, el gènere Cupressus sofreix un ball de certes espècies entre: Callitropsis [1864, nom. rej.], Hesperocyparis [2009], Neocupressus [2009, nom. superfl.], Xanthocyparis [2002], Chamaecyparis [1841] i certs híbrids intergenerics fa un temps (×Cupressocyparis [1937] o ×Cuprocyparis [2002]) ara passen / tornen a Cupressus).
Pel que fa al gènere Cupressus, la darrera versió és la de la taula actualitzada (2016) que hem penjat a:
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cupressus
També MMPND ha anat incorporant el català (ca) motu proprio a alguns tàxons de gèneres nous o revisats, però caldrà repassar-los acuradament i fer els suggeriments oportuns:
http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/xxx.html
xxx = Acanthus, Acer, Albizia, Ammi, Anacyclus, Ananas, Boswellia, Capsella, Carpobrotus, Crocus, Cynodon, Cymbopogon, Ephedra, Euphorbia, Gevuina, Lagerstroemia, Melia, Mesembryanthemum, Myristica, Nigella, Parietaria, Paulownia, Phoenix, Psidium, Stellaria, Salix, Symphytum, Tectona, Trigonella, Ziziphus .

http://www.plantnames.unimelb.edu.au/new/Sorting/yyy.html
yyy = Picea

També MMPND va incorporar el català a uns pocs noms de plantes, són marcats com a pertanyents al català, però situats dins d’altres llengües: és el cas d’una vintena de gèneres També MMPND va incorporar el català a uns pocs noms de plantes, són marcats com a pertanyents al català, però situats dins d’altres llengües: Apium, Dioscorea, Diplotaxis, Eruca, Howea, Humulus, Illicium, Medicago, Melilotus, Micromeria, Onobrychis, Opuntia, Papaver, Psoralea, Rubus, Sagittaria, Sisymbrium, Smyrnium, Solanum_(eggplants / albergínies),Tamus, Typha, Vitis, Thymus serpyllum, Rubus chamaemorus.